Urkraft – sjamanisme i vår tid

I Norge har sjamanismen lang historie både i samisk og kvensk tradisjon. På Body Mind Spirit Festival kan du møte noen av de som praktiserer denne formen for åndelighet, bli kjent med hva praksisen innebærer, delta på trommereiser og seremonier.

Det har vært mye snakk om sjamanisme i media i det siste. Hvorfor ønsker Body Mind Spirit Festival å presentere ulike former for sjamanisme?

Sjamanen var i gammel tid stammens bindeledd mellom det åndelige og det jordiske. Han eller hun var medisinmann/kvinne, ledet innvielser og seremonier, og sammen med lederen for stammen holdt de tradisjoner ved like. De var historiefortellere som gjennom myter, sagn og religiøs praksis hjalp mennesker å finne mening og tilhørighet i tilværelsen.

De siste årene har interessen for sjamanisme økt, parallelt med miljø- og klimasakens stadig økende viktighet. Kan det være at sjamanismen, med sin innebyggede respekt for naturen og alt som lever, kan gi oss noen verdifulle råd med på veien?

 SE FULLT PROGRAM HER

Eirik Myrhaug

Eirik Myrhaug er en av Norges mest kjente sjamaner. Han er født i Troms i 1943, og er av samisk opprinnelse. I tillegg til sin praksis som sjaman, forfatter og kursholder har han også et sterkt politisk engasjement, og var blant annet med å protestere mot Alta-vassdrags-utbyggingen på 1970-tallet.
Hans foredrag om Økologisk Økonomi er verdt å få med seg, hvor han argumenterer for en ny økonomi som ikke utbytter jordens og naturens ressurser. Han holder også et foredrag og trommereise  som heter Sjamanistisk Filosofi. Her presenterer han sjaman-filosofien som en viktig innfallsport til å finne en dypere åndelig forståelse av sammenhengen med naturen. I sjamanens trommereise kan vi oppleve den annen åndelig dimensjon og komme i kontakt med den sirkulære tenkningen og kraftdyrenes veiledning. ” Eirik Myrhaug er styreleder i Arktisk Sjamansirkelråd.
Vi er spesielt glad for å kunne annonsere at fredag 8. november kl. 12 holder Eirik Myrhaug åpningsseremonien for Body Mind Spirit Festival.

 KJØP FESTIVALPASS

 

I reinens rike

I boken «En reise til reinens rike» forteller forfatteren Anne Poiana Gjeitanger på flere plan om sin reise fra det økospirituelle samfunnet Damanhur i Nord-Italia og til Bleikvassli i Nord-Norge for å gjenopprette kontakt med norsk natur, norsk urbefolkning, gudene fra deres kulturlandskap og, ikke minst, reinen. Vi blir innviet i en unik kombinasjon av beretninger og kanaliseringer om og fra samiske guder, og sjamanene Ailo Gaup og Aki. Forsøker de å fortelle oss at hvis vi avskjærer oss selv fra naturen, avstår vi fra å bruke viktige deler av oss selv?  Anne Poiana Gjeitanger virker i det daglige som forfatter og damanhuriansk healer. Hun har bl.a. skrevet et titalls skjønnlitterære verk og kanalisert bokserien Pistis Maria. Les mer på facebooksiden «Mater – bøker og ord». Boken selges på stand 353, Damanhur Norge, under festivalen.

 

Sjamanistisk Forbund

Sjamanistisk Forbund er et trossamfunn for alle som finner det hellige i naturen. De arbeider for å skape og opprettholde en levende sjamanistisk kultur. På Body Mind Spirit Festival leder de populære trommesirkler (vær ute i god tid for å få plass), hvor man blir tatt med på en reise i sitt indre, og blant annet kan møte sitt kraftdyr og andre naturelementer. De har også healing-sirkel, hvor man blir tatt med på en helende reise inn i sjamanenes mytelandskap.  På standen deres i SPIRIT-området kan man høre mer om aktiviteter de har gjennom hele året. Sjamanistisk Forbund er på mange måter et grasrotssamfunn, der alle som er interessert i sjamanisme er velkommen. Medlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis.

 KJØP FESTIVALPASS

 

Møt dine kraftdyr med Mouschka (DK)

Mouschka Drouzy bor i Danmark og er smykkeskaper, trommemaker og leder sjamanistiske seremonier. På Body Mind Spirit holder hun sine populære trommesirkler hvor du kan møte dine kraftdyr. Hun sier selv: “At rejse ind gennem en portal i sig selv på trommens lyd til en anden dimension kan give indsigter, som kan bruges i hverdagen. Samtidigt healer trommen dig for nogle af de følelser, som har sat sig fast i kroppen. Rejsen bliver holdt i et ceremonielt space, hvor du sender en klar intention ud til din højre magt & hvor du bliver stimuleret til at sige JA til hele dig!” Mouschkas trommer er svært populære, og kan bestilles spesielt til deg. Da kanaliserer gjennom meditasjon inn kraft og materialer som skal brukes til akkurat din tromme. Møt henne på hennes stand i SPIRIT-avdelingen alle dager.

 

White Feather Sjamanisme

White Feather Shamanic School® innvier sine studenter i magiske verktøy og metoder basert på det sjamanistiske verdensbilde og filosofien bevissthet, selv-ansvar og kjærlighet. Her utvikler man videre sin egen magi basert på egne individuelle talenter. Feather Shamanic School® har en strukturert tilnærming til sjamanisme, hvor man kombinerer eldgammel visdom med ny kunnskap. Studentene skal få raske og objektivt målbare resultater med metodene og verktøyene de lærer — uansett om de befinner seg hjemme, på kontoret eller i skogen. White Feather-retningen er utviklet og ledes av Pål-Esben Wanvig, som holder flere foredrag på festivalen.
Wanvig har forøvrig startet Rainbow Reiki i Norge, som du også kan møte på Body Mind Spirit Festival.

White Feather Shamanic School® om sjamanisme: Ordet sjaman kommer fra «šaman» hos tungusfolket i Sibir og betyr «en som vet». Sjamanen er en som hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen og menneskene, og lærer mennesker å leve i følge sin sjels visjon og behov. Kraft og innsikt hentes fra de metafysiske verdenene gjennom kontakt med ulike kraftfelt, kraftdyr og andre spirituelle vesen. I sjamanens verden er alt som er skapt av skaperkraften levende, og skaperkraften finnes i alt. Gjennom å endre sin bevissthetstilstand kan sjamanen “reise” og gjøre sin jobb i astralverdenene, gjøre sjelehenting, vision quest, ritualer, magi og helbredelse.

 

Kjetil Kvalvik

Kjetil Kvalvik vokste opp i Finnmark og er av norsk/samisk/kvensk slekt. Sjamanisme og dyp kontakt med naturen og åndeverden har vært en naturlig del av livet hans så lenge han kan huske. Etter en livs-transformerende opplevelse i slutten 20-årene begynte han å jobbe som healer og terapeut. Kjetil brenner for å løfte urfolks medisin tilbake inn i det moderne samfunnet. Kvalviks kraniosakral-terapi er slik han ser det en del av en sjamanistisk praksis som har eksistert i mange former i mange tusen år over hele Moder Jord. Det har eksistert såkalte “bonesetter-tradisjoner” i ur-kulturer på alle kontinenter. Bonesetters er sjamaner som ser inn i kroppen og lytter til hvordan ånden beveger seg gjennom systemet og kommuniserer med kopp, sinn og ånd. Eana Academys kraniosakrale arbeid er en videreutvikling av disse metodene, som også tar inn elementer fra moderne forskning. Kjetil sitter i styret i Arktisk Sjamansirkelråd sammen med blant andre Eirik Myrhaug.
På Body Mind Spirit Festival leder Kvalvik flere sjamanistiske seremonier og trommereiser som er åpne for alle. Han vil også holde foredrag om kraniosakral terapi og Eana Academy. Du kan møte Kjetil på Eana Academys stand i SPIRIT-avdelingen.

 

 KJØP FESTIVALPASS

Sjamanistisk healing-yoga med Merete Groll

Merete Groll er MediYoga-lærer og terapeut som tilbyr gong-avspenning og ulike healing-behandlinger. Hun har en samisk sjamanistisk utdannelse hos sjamanen Astrid Ingeborg Swart. Hun arbeider med å skape en ny kraftfull “healing-pakke», hvor hun kombinerer sjamanisme og yoga. På Body Mind Spirit Festival kan du oppleve nettopp det! Lørdag 9. november inviterer Merete deg med på en spennende miks av yoga og sjamanistisk trommereise. Hun starter sesjonen med å bruke trommen til å kalle inn kraften fra de fire himmelretningene. Det blir satt en intensjon for workshopen før man går inn i et kraftfullt yoga-program som åpner opp solar plexus og hjertet. Deretter følger en hjerte-meditasjon, hvor mantraet er en bønn om healing. Etter meditasjonen er det tid for å legge seg ned og la trommen ta deg med på en reise. Avslutningsvis blir det runetrekk for de som ønsker det. Runene er gamle visdomsorakler fra norrøn tid.
NB. Denne workshopen er kun én dag, nemlig lørdag 9. november, og varigheten er 1,5 time.

 

Sjamanistisk pust- og lydreise med gong

Hale og Tor Arne Håve fra Gong on the Way presenterer en egen pust- og lydreise med gong. En musikalsk og helende avslutning på Body Mind Spirit Festival, søndag 10. november. Tor Arne har sin bakgrunn fra økonomi og ledelse, er praktiserende buddhist og yogalærer. De senere årene har han vært dedikert til å jobbe med mennesker basert på et sjamanistisk livssyn. Han er motivert av muligheten til å skape mer glede, kjærlighet og harmoni i verden. Sammen med sin kone, Hale, vil Tor Arne lede denne pust- og lydreisen hvor du kan oppleve sirkulær pust, dyp avspenning til lyden av gonger, syngeboller, sjamantromme og overtonesang. Målsettingen er en behagelig stund hvor kropp og sinn får lov til å slappe av. Hvor du beveger deg dypere inn i din bevissthet og oppleve en tilstand av våken drøm.
Gong on the Way har stand ved siden av treningsområdet STERK, til høyre for inngangen i utstillingsområdet.

 

 SE FULLT PROGRAM HER

  KJØP FESTIVALPASS

Share this: