Kjærlighet som medisin

Maja Thune har startet en bevegelse som heter Kjærlighet som medisin. Forestillinger der fagfolk, kunstnere og erfarere deler sine historier om møter med psykiatrien. Og om hvordan man kan komme seg igjennom smerte og lidelse uten for mye av det man i dag har å tilby – piller, reimer og lukkede dører.

Kjærlighet som medisin har truffet det norske folk midt i hjertet,  og forestillingene har solgt fulle hus i Oslo sentrum.
På Body Mind Spirit søndag 10. november kan du oppleve to timer med Kjærlighet som medisin, med Maja Thune og venner!

 KJØP FESTIVALPASS HER

KJÆRLIGHET SOM MEDISIN
Kjærlighet som medisin står for et sett med verdier som rommer menneskets normale reaksjoner på vonde livshendelser, framfor å diagnostisere dem. Det enkelte menneskets følelser blir møtt, slik at de kan komme opp til overflaten og skape uttrykk gjennom blant annet kunst, toner, bilder og poesi”, sier Maja.

“Mennesker med sterke og intense følelser blir møtt av trygge terapeuter, der intensjonen er å romme og tåle – framfor å begrense gjennom merkelapper og diagnoser.  I dette verdisettet ønskes alternativer til medisinsk behandling, slik at de  som går igjennom kriser, traumer og sorg blir tilbudt kunstterapi, musikkterapi, yoga og andre metoder som ikke gir skadelige bivirkninger. Lykkepiller er ikke veien til lykke. Lykke ligger i å se at også sorg, tap og smerte en del av livet. Og med god veiledning og terapi kan man komme seg videre som et sterkere og helere menneske. Under disse forestillingene ønsker vi å åpne dørene til en høyere bevissthet, og vi foreslår blant annet hjertemedisin, sjeledoktorer og kroppsterapi!”

Maja intervjues på Body Mind Spirit Festival 2017 av Jannecke Øinæss i Wisdom from North

YOGA OG MINDFULNESS
Maja Thunes banebrytende arbeid med å bringe yoga, oppmerksomhet og medfølelse som en alternativ helbredende modalitet i psykiatrien har gitt medieoppmerksomhet. Thune opprettet og leder også et toårig utdannelsesprogram i terapeutisk yoga, hvor fagfolk og helsepersonell lærer hvordan yoga og mindfulness kan brukes som helbredelsesmetoder i møte med mental forstyrrelse og stress.

MAJAS EGEN HISTORIE
Med sin ekte varme og sin avvæpnende tilstedeværelse er Maja Thune en inspirerende lærer. Hennes personlige historie er også en viktig del av Kjærlighet som medisin. Etter mange år med svekkende psykisk lidelse, og som innlagt på psykiatrisk avdeling, fant hun sin egen vei ut gjennom bruke av alternative helbredelsesmetoder som kunstterapi, yoga og mindfulness-teknikker. Hun har vendt tilbake til de samme institusjonene og arbeider der som terapeut for noen av de mest psykisk syke pasientene i Norge.

 KJØP FESTIVALPASS HER

Maja Thune er kunst- og uttrykksterapeut, og har en bachelor i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hun mottok Hatha yoga utdanning i India, og er en sertifisert Yin yoga instruktør. Maja har undervist i yoga på sykehus, behandlingssentre og yogastudioer de siste ti årene, og er en kjent foredragsholder i Norge.

Møt Maja og Kjærlighet som medisin på Body Mind Spirit Festival søndag 10. november <3

Maja i samtale med Jannecke Øinæss fra Wisdom from North

 KJØP FESTIVALPASS HER