Livskvalitet — et samfunnsoppdrag

Vi ønsker å gi våre besøkende opplevelser og kunnskap som gir verdi til livet. Alt det som festivalen tilbyr kan sammenfattes i ett eneste ord: livskvalitet. Gjennom tre hovedområder: kropp, sinn og sjel, inviterer vi utstillere og inspiratorer til å dele sine veier til et godt liv.

Livskvalitet er opplevelsen av å leve et godt liv. Rett og slett: å ha det bra.

Og hva vil det egentlig si å ha det bra?

En av mine lærere sa en gang: “Livet handler om å havne i ubalanse. Og gjenvinne balansen. Gang på gang.”
Litt som å surfe på bølger, eller stå på ski. Livet er ikke statisk. Og kanskje finner vi aldri den oppskriften som sitter som et skudd for alle livets situasjoner.
Men vi kan dele. Noe som funker for deg, kan kanskje funke for en annen også?
Det er ikke bare de stolte øyeblikkene på seierspallen som inneholder gull. Det kan være gull å orke å fortelle at du har det vanskelig. Gull for deg, som slipper å holde det for deg selv, gull for den som lytter til og vil være tilstede for deg, og gull for den som selv har det vanskelig og trodde hen var alene.

Livskvalitet, både objektivt og subjektivt

Livskvalitet handler ofte om andre faktorer enn økonomi. Det kan handle om å oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet, om å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement.

Objektiv livskvalitet handler om hvor god livssituasjon man har – som faktisk helsetilstand og funksjonsevne, materielle levekår, arbeidsoppgaver og hva man gjør på fritiden.
Den subjektive livskvaliteten handler om hvordan livet oppleves for den enkelte. Det kan omfatte positive følelser som ro, glede og tilfredshet. Det kan også omfatte opplevelsen av å fungere godt – som mestring og mening. Den subjektive livskvaliteten kan variere, og kan oppleves som god på tross av helseplager og andre belastninger.

Opplevd livskvalitet kan blant annet avhenge av personlighet, tilknytning og sosial støtte, livshendelser og belastning over tid, kultur og ressurser. Et kjent ordtak lyder jo: “Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det!” Det kan se ut til at hvordan man tar det avhenger av en rekke faktorer.

Dette ønsker vi å utforske på Body Mind Spirit. Vi kaller den Festivalen for hele deg, for å understreke at det handler om det hele mennesket, ikke bare hjernen, eller kroppen, utseendet eller sjelen. Vi mennesker består av mange sider, og vi tror alle sidene trenger å adresseres.

Derfor kan du finne alt fra massasje, dansetimer og makeup til mindfulnesskurs, livssynsdialog og traumebehandling hos våre utstillere. Innsiden og utsiden. Kropp og sjel. Tanker og følelser. Gruppefellesskap og individuelle sesjoner.

Kropp, sinn og sjel

Gjennom våre fokusområder på Body Mind Spirit prøver vi ut ulike innfallsvinkler til livet. Noen av oss er gode på mindfulness og å være tilstede i øyeblikket, men trenger kanskje å bevege kroppen mer. Andre er aktive og trener mye, men søker noe meningsfylt, noe de kanskje ikke kan sette ord på. Kanskje er det healing eller energiarbeid som kan gi dem opplevelse av mening og helhet. For noen kan en mental innfallsvinkel gi ro og system i hverdagen – for eksempel ved å snu tankemønstre, overvinne en fobi eller avhengighet. Og atter andre synes brikken som mangler er å få mer informasjon om kosthold og ernæring. Ingenting passer for alle, men alt passer for noen.

For #heledeg

Alle bedrifter skal ha en visjon. Vår visjon er å være møteplassen for #heledeg. Med meningsfylte opplevelser, kunnskap, produkter og tjenester som gjør livet og hverdagen litt bedre. Hvor du kan ta med deg noe hjem, som har verdi for akkurat deg.

Vi gleder oss til å se deg i 2020!

 

Kilder:

Folkehelseinstituttet

Wikipedia 

Share this: