Livsmestring for barn og unge

I 2020 skal livsmestring inn i læreplanen for den norske skole. Er vi forberedt? På Body Mind Spirit 2018 ønsket vi, sammen med Iliana Livsakademi, å presentere muligheter og erfaringer med arbeid med barn og unge.

Det ble satt søkelys på metoder og verktøy som har vist seg å fungere – som kan være med å gi økt livskvalitet for barn og unge. Blant annet ble det arrangert en panelsamtale om emnet med aktører som har jobbet med barn og unge og har ulike vinklinger.

“Alle” ønsker å hjelpe barn og unge å få det godt. Men hvordan gjør vi det? Vi vet at mange sliter idag, med depresjon, kroppspress, spiseforstyrrelser og utenforskap. Også de ungdommene som ikke sliter kan trenge oppfølging av sin “indre helse”. Å lære å forstå egne følelser og tanker og ta vare på sin egen wellbeing kan gi grunnlag for en trygg ungdomstid og senere for voksenlivet.

GRATIS Å DELTA FOR DEG MED INNGANGSBILLETT PÅ FESTIVALEN

På fredagen var det satt av to timer til seminaret DU ER GOD.  Her fortalte livsveileder Inge Ås om et prosjekt hun ledet i Mosjøen, et treårig samarbeid mellom Mosjøen videregående skole og ILIANA akademiet ved fagansvarlig Inge Ås. Målet med prosjektet var å finne metoder og verktøy innen UNESCOS 4. søyle for læring, «learning to be», som også kunne bidra til økt selvforståelse og til å lette stresset mange elever, og også lærere, står i. Vi får høre om prosjektet og verktøyene som er benyttet, samt om tilbakemeldingene. Deretter fikk deltakerne selv teste ut verktøyene.

“Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!”

Inge Ås, Iliana-akademiet

 

 

Share this: