Livsmestring for barn og unge

I 2020 skal livsmestring inn i læreplanen for den norske skole. Er vi forberedt? Bli med og la din stemme bli hørt på Body Mind Spirit, hvor vi presenterer muligheter og erfaringer med arbeid med barn og unge.

På Body Mind Spirit Festival 2018 setter vi søkelyset på metoder og verktøy som har vist seg å fungere – som kan være med å gi økt livskvalitet for barn og unge. Bli med og teste ut verktøyene fredag 23. november. På søndag 25. november blir det en spennende panelsamtale om emnet med aktører som har jobbet med barn og unge og har ulike vinklinger.

“Alle” ønsker å hjelpe barn og unge å få det godt. Men hvordan gjør vi det? Vi vet at mange sliter idag, med depresjon, kroppspress, spiseforstyrrelser og utenforskap. Også de ungdommene som ikke sliter kan trenge oppfølging av sin “indre helse”. Å lære å forstå egne følelser og tanker og ta vare på sin egen wellbeing kan gi grunnlag for en trygg ungdomstid og senere for voksenlivet.

GRATIS Å DELTA FOR DEG SOM HAR INNGANGSBILLETT PÅ FESTIVALEN

Fredag 23. november kl. 11.30 har vi satt av to timer til seminaret DU ER GOD.  Her vil livsveileder Inge Ås fortelle om et prosjekt hun ledet i Mosjøen, et treårig samarbeid mellom Mosjøen videregående skole og ILIANA akademiet ved fagansvarlig Inge Ås. Målet med prosjektet var å finne metoder og verktøy innen UNESCOS 4. søyle for læring, «learning to be», som også kunne bidra til økt selvforståelse og til å lette stresset mange elever, og også lærere, står i. Vi får høre om prosjektet og verktøyene som er benyttet, samt om tilbakemeldingene. Deretter får man selv teste ut verktøyene.

Vi håper at riktig mange lærere og andre som jobber med barn og unge har lyst til å delta, samt, og ikke minst, du som er ung selv, eller kanskje foreldre til et barn eller en ungdom?

“Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!”

Inge Ås, Iliana-akademiet

 SE PROGRAM     KJØP BILLETT 

 

Share this: