Mer mellom himmel og jord

En samtale med leder Else Marie Nerland, leder i Norsk Parapsykologisk Selskap.  

Hva er egentlig Norsk Parapsykologisk Selskap, spør vi, og hvordan oppsto det?

–På midten av 1800-tallet oppsto en stor interesse for spiritisme og paranormale fenomener i Europa. Og i 1917 ble medlemsorganisasjonen Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS) stiftet i Norge. Man ønsket å bevise at det fantes en virkelighet som overskred religionens og vitenskapens verdensbilde, og var blant annet inspirert av Society of Psychical Research i England, dannet i 1882. Norsk Parapsykologisk Selskap avholdt jevnlige medlemsmøter med god oppslutning.

MELLOM RELIGION OG VITENSKAP

Spiritisme var altså veldig «i tiden» den gangen, forteller Nerland.
– Mange vitenskapelig interesserte mennesker mente at det fantes noe mer enn det som hittil var bevist. Og kjente mennesker fra kulturlivet, som for eksempel forfatterne Arne og Hulda Garborg og Hans Jægers bror, professor i statsøkonomi, Oskar Jæger, var engasjert i denne bevegelsen. Teosofien, troen på at det åndelige er kilden til all eksistens, og antroposofien, grunnlagt av Rudolf Steiner, vokste fram på samme tid. Disse ble alternativer til de rådende retningene innen religion og vitenskap.

Den frie åndeligheten sto mellom religionen og vitenskapen, og falt ikke i god jord hos noen av dem. Kirken har med sine dogmer ønsket å styre folks åndelige praksis, mens vitenskapen har hatt sitt materialistiske verdensbilde hvor det har vært fint lite rom for ånd. Den nye bevegelsen ville forene vitenskap og religion på en ny måte. De mente at blant annet spiritismen og kontakten med «den andre siden» ville ha stor betydning for mennesker i deres daglige liv, og det ble satt i gang mange forskningsprosjekter i Europa.

TEMAER SOM OMFATTES AV PARAPSYKOLOGIEN

Her er en liste over fenomener som inngår i parapsykologiens felt:

Ekstrasensorisk persepsjon (ESP) 
Hypnose
Telepati
Prekognisjon
Retrokognisjon
Klarsynthet

Psykokinese (PK)
Makro-PK (synlige effekter som bøying av skjeer o.l.)
Mikro-PK (ikke-synlige effekter som kan måles statistisk)
Direkte mental interaksjon med levende systemer (DMILS) (for eksempel på elektrodermal aktivitet)

Anomale erfaringer
Ut av kroppen-opplevelser
Nær døden-opplevelser
Tidligere liv-erfaringer

Apparisjonale fenomener
Spøkelser
Ånder

Det hersker idag uenighet om tolkningen av studier innen de fleste paranormale emner, men hypnose, som tidligere ble regnet kun som en del av parapsykologien, har fått økt aksept innen psykologi og medisin siden omkring 1950. Mange av de andre fenomenene står fortsatt idag som ikke bevist innen tradisjonell vitenskap. Kriteriene har for eksempel vært uklare, eller det har ikke vært mulig å gjenta resultater under kontrollerte betingelser. Interessen for fenomenene, derimot, er det ingenting å si på. Den er stor!

DRAMATISK VENDEPUNKT

Et omstridt dødsfall på 1930-tallet, den såkalte Køber-saken, kom til å legge en demper på interessen for spiritisme. Byfogden i Fredrikstad hadde mistet to sønner, og datteren ble brukt som medium for at foreldrene kunne ha kontakt med sønnene sine på den andre siden. Det ble på et tidspunkt kanalisert beskjeder om at byfogden ville dø innen året var omme – og da han senere druknet, mens datteren var til stede, ble hun anklaget for drap. Byfogdens død inntraff akkurat i tide til at enken og familien fikk utbetalt en stor livsforsikring – den ville ellers ha utløpt noen måneder senere. Datteren, Ingeborg Køber, ble etter seks måneders fengsling frikjent på grunn av manglende bevis.

Saken ble gjenstand for mange diskusjoner. Samtidig ble det offentlig kjent at flere medier hadde forespeilet å ha kontakt med avdøde kun for oppmerksomhet eller økonomisk vinning. Dette førte til kritikk i samtiden, og dessverre til at de seriøse og oppriktige innen bransjen også ble rammet av skepsisen. Da annen verdenskrig kom, krevde hverdagen oppmerksomheten, og NPS’ aktiviteter ble lagt på is. Etter krigsårene hadde mange tatt avstand fra det okkulte, men NPS besto, riktignok med mer fokus på andre paranormale fenomener enn livet etter døden.

Å bøye skjeer ved hjelp av tankekraft er et populært fenomen blant de som er opptatt av telekinese. Telekinese er kunsten å bevege objekter uten kjente fysiske hjelpemidler.

FORSKNING PÅ PARAPSYKOLOGI IDAG

Parapsykologisk forsking i verden idag drives hovedsaklig i Vest-Europa og USA. I USA for det meste fra private forskningsinstitutter, mens i Storbritannia har flere universiteter egne parapsykologiske avdelinger. Mest kjent er Koestler Parapsychology Unit ved Universitetet i Edinburgh. I Sverige finnes det flere parapsykologiske forskere ved universitetene, blant annet Etzel Cardeña, professor i hypnologi og parapsykologi ved Universitetet i Lund, og Adrian Parker, forsker ved Universitetet i Göteborg. I Norge i dag drives det ikke parapsykologisk forskning (i noe kjent omfang) ved noen av universitetene, men Norsk parapsykologisk selskap arbeider altså for å fremme kunnskap om parapsykologisk vitenskap.

ET MILJØ FOR MENINGSUTVEKSLING OM UTRADISJONELLE TEMAER

I 2019 er diskusjoner om åndelighet og stadig aktuelle. Norsk Parapsykologisk Selskap har fortsatt sin aktivitet gjennom årene, og har nå omkring 200 medlemmer. Else Marie har bakgrunn som historiker fra Universitetet. En hel del akademikere, professorer, og også prester, er og har vært medlemmer i NPS.

Else Marie Nerland forteller om en prest som oppdaget at han hadde såkalte varme hender.
– Han har etter hvert holdt foredrag og anbefalt kirken å få en ny terminologi slik at mennesker som opplever ting som dette kan få uttrykke seg, uten at man tror de ikke er riktig vel bevart. Mange kristne vil jo for eksempel ikke høre om livet etter døden. Det er jo litt underlig, sier Else Marie.
– Jeg mener man må være åpen om det, for det er så mange som har slike opplevelser uten at de tør å vedkjenne seg det.

Hvor ofte har dere møter i NPS?

– Vi har møter hver tredje torsdag i måneden, med foredragsholdere fra hele verden. Programmet ligger både på nettsiden vår og på Facebook. Noen ganger har vi mer opplevelsesbaserte arrangementer, som for eksempel da vi hadde mediumdemonstrasjon med det danske mediet Marion Dampier-Jeans tidligere i år.

Norsk Parapsykologisk Selskap har møter i Fredriksborgveien 18 på Bygdøy i Oslo

Hvem kan besøke Norsk Parapsykologisk Selskap idag, og eventuelt bli medlem?

– Alle som er interessert i disse tingene, er velkommen hos oss. Vi ønsker å være tolerante og ikke dømme noen; alle har ulike erfaringer som man bygger på. Vi bedriver ikke forkynnelse; alle må finne sin egen sti. Men hos oss kan man få noen å drøfte disse spørsmålene med. Alle er velkomne, enten man er “troende” eller skeptiker.

For mer informasjon, se Norsk Parapsykologisk Selskap på Facebook. 
Hjemmesiden er under vedlikehold i skrivende stund, men er snart oppe og går igjen.

Norsk Parapsykologisk Selskap blir dessuten å treffe på Body Mind Spirit Festival 8.-10. november, på stand nummer 750.
Else Marie Nerland vil også holde foredrag på festivalen 🙂

Andre kilder: Wikipedia

 

Share this: