Norges Varemesse overtar Body Mind Spirit

Stiftelsen Norges Varemesse har overtatt rettighetene til å arrangere Body Mind Spirit, tidligere Wellbeing Festival, på Lillestrøm, og parallelt med å utvikle program og opplevelsesområder for arrangementet 23-25. november er teamet i full gang med å utarbeide ny visuell profil og kommunikasjonskonsept. Med 210 utstillere og 4.000 besøkende i 2017 har vi som arrangør et unikt utgangspunkt til å skape gode opplevelser for hele mennesket, som bidrar til bedre helse, personlig utvikling og mer balanse i livet.

Sentralt i konseptet er temaer som er tett knyttet opp mot noen av de største forbrukertrendene i Norge, og det er således relevant og aktuelt. Over 50% av Norges befolkning omfattes av trenden «den refokuserte forbruker», som ønsker et enklere liv (færre ting og mer tid), inderlig omstart (følge drømmen) og mindful avkobling (være tilstede i hverdagen). Dette er temaer Wellbeing utfyller svært godt. I tillegg vil innholdet appellere til både den sanselige forbruker (34% av befolkningen), og den etiske forbruker (55% av befolkningen). Kilde: Opinions Consumer Stories 2017

Med fokus på helhetlig helse har vi stor tro på vekst, og vår målsetning for 2018 er 6.000 besøkende. Vi skal oppnå økt synlighet, mer omtale og styrke omdømme gjennom å doble investeringen i key speakers, opplevelsesområder og markedsføring av arrangementet. Vi tilbyr mer enn 200 foredrag, workshops og aktiviteter, og styrker vårt innhold og tilbud innen personlig utvikling og mental helse, aktivitet og trening, samt mat hvor et sunt og bærekraftig kosthold står sentralt.

Arrangør av Body Mind Spirit, Stiftelsen Norges Varemesse
Anne Varden og Therese Stordahl

Share this: