Norges Varemesse har Body Mind Spirit under vingene

Stiftelsen Norges Varemesse overtok i 2018 Body Mind Spirit, tidligere Wellbeing Festival, på Lillestrøm. Vi som arrangør har et unikt utgangspunkt til å skape gode opplevelser for hele mennesket, som bidrar til bedre helse, personlig utvikling og mer balanse i livet. Parallelt med å utvikle program og opplevelsesområder for arrangementet 23-25. november 2018 utarbeidet teamet ny visuell profil og kommunikasjonskonsept.
Arrangementet kunne feire en økning fra 4350 besøkende i 2017 til 5395 besøkende i 2018.

Sentralt i konseptet er temaer tett knyttet opp mot noen av de største forbrukertrendene i Norge, og det er således relevant og aktuelt. Over 50% av Norges befolkning omfattes av trenden «den refokuserte forbruker», som ønsker et enklere liv (færre ting og mer tid), inderlig omstart (følge drømmen) og mindful avkobling (være tilstede i hverdagen). Dette er temaer Wellbeing utfyller svært godt. I tillegg vil innholdet appellere til både den sanselige forbruker (34% av befolkningen), og den etiske forbruker (55% av befolkningen). Kilde: Opinions Consumer Stories 2017

Med fokus på helhetlig helse har vi stor tro på vekst, og vår målsetning for 2019 er 6.000 besøkende. Vi skal oppnå økt synlighet, mer omtale og styrke omdømme gjennom fokus på gode key speakers, autentiske opplevelsesområder og god markedsføring av arrangementet. Vi tilbyr et stort mangfold av foredrag, workshops og aktiviteter, og styrker vårt innhold og tilbud innen personlig utvikling og mental helse, aktivitet og trening, samt mat hvor et sunt og bærekraftig kosthold står sentralt.

Arrangør av Body Mind Spirit, Stiftelsen Norges Varemesse
Therese Stordahl

Share this: