Sterk hjerne med aktiv kropp – hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen vår

Fysisk aktivitet er gunstig for så og si alle hjernens funksjoner, og det beste av alt: Det er ikke så mye som skal til!

En gåtur om dagen kan redusere risikoen for demens med inntil 50%.

Hvem skulle trodd at fysisk aktivitet påvirker hjernen din mer enn kryssord og sudoku? At fysisk aktivitet er bra for kroppen vår er allmennkunnskap. Fysisk aktivitet senker blodtrykket, reduserer kolesterolnivået og bedrer blodsukkerreguleringen. Men det få er klar over er at hjernen vår sannsynligvis er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. Vi kan si det så enkelt som at hjernen vår er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Hjernen din blir rett og slett oppgradert til en bedre versjon ved at du er fysisk aktiv.

Hjerneforsker og lege Ole Petter Hjelle gir en innføring i vår fantastiske hjerne og forklarer hvorfor fysisk aktivitet er det beste du kan gjøre for å holde ditt viktigste organ i form. Forskning viser at fysisk aktivitet i tillegg til å gi oss et lengre og bedre liv, gjør oss mer kreative, bedrer stressmestring og hukommelse samt reduserer risikoen for depresjon og demens. Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den.

Velkommen til et lærerikt foredrag med en inspirerende foredragsholder!