Ut av fastlåste mønstre

Marta Thorsheim er leder av Institutt for Traumeterapi, og er internasjonalt kjent for sitt arbeid med identitetsorientert psykotraumeterapi. På Body Mind Spirit Festival er instituttet representert i utstillingsområdet for helse, og Marta vil fortelle mer om denne terapiformen i sitt foredrag lørdag 9. november.

Marta brenner for å gjøre tilgjengelig kunnskap om tidlige traumer og hvordan de påvirker hver enkelt av oss og samfunnet som helhet. Hun ønsker å informere om hvordan vi kan bearbeide følgene av traumer på en trygg og skånsom måte – og hvordan vi som samfunn kan ta gode valg som forebygger nye traumer.

Hva er identitetsorientert psykotraumeterapi (IoPT)?

– Dette er en tilnærming som bygger på kunnskap fra nyere traumeforskning og fra tilknytningsteori. Det handler om å styrke de sunne strukturene i oss. Vi arbeider individuelt i grupper eller individuelt kun med terapeut. Ved å velge en personlig intensjon å arbeide med, vil det bli synliggjort hva som hindrer en i å leve intensjonen. Årsaken til problemene kommer frem, og det vil bli klart om det er traumer som ligger bak. Deretter bruker vi metoden for å bearbeide traumene, slik at de kan slippe taket i oss og åpne for nye livsveier og innsikter. Denne metoden er grunnlagt av tyske prof. dr. Franz Ruppert, og praktiseres av flere hundre terapeuter i mange ulike land.

Hva er et traume?

Et psykologisk traume er summen av påvirkningene fra en hendelse som en person ikke har psykologisk kapasitet til å håndtere.
Stressreaksjoner er normalt et nyttig varslingssystem, men under en traumesituasjon blokkeres impulsene, for eksempel for å unngå å provosere en person eller en situasjon. Det blir som å ha en fot på gasspedalen og en på bremsen. Den umiddelbare løsningen på et slikt dilemma er å oppgi koblingen mellom kropp og psyke. Derfor er hovedvirkningen av traumer frakobling fra oss selv. Dette kan igjen hemme vår evne til å håndtere stressende situasjoner på en god måte.

 KJØP FESTIVALPASS HER  

Om Marta Thorsheims arbeid

Den ungarsk-kanadiske legen Gabor Maté er kjent for mange som forfatter av boken Når kroppen sier nei. Han sier følgende om Marta Thorsheim og arbeidet hennes:

Og her er en annen tilbakemelding:

På 45 år har ingen terapeut eller lege hjulpet meg så effektivt som Marta Thorsheim.

– Stephen Gyllenhaal, filmregissør Los Angeles

  KJØP FESTIVALPASS HER  

Om foredraget på Body Mind Spirit Festival

“Body, mind og spirit er en enhet”, sier Marta. “På festivalen i november vil jeg dele fra min praksis med hundrevis av klienter og studenter som IoPT Traumeterapeut og om min egen søken etter helhet, sunnhet og mening. Jeg søkte i mange år, innenlands og utenlands, for jeg har alltid følt en livskraft fra dypt inni meg selv, en kjernekraft som ville leve, elske, nyte og uttrykke seg, og en annen overlappende kraft som undertrykket og overlappet livskraften, og som holdt meg i overlevelsesmodus. Lite visste jeg den gangen at selv vanlige livshendelser kan være så belastende over tid, at kropp og psyke skiller lag. Psyken, som skal støtte oss i å tolke og forstå virkeligheten, blir satt i nød-funksjon når belastningen blir for stor. Akkurat slik den gjør når en stor overveldende hendelse traumatiserer oss. I foredraget vil jeg forklare hvordan vi kan gjenkjenne disse dynamikkene i livene våre, og hvordan IoPT kan hjelpe oss å komme ut av dem.”

På siden til Institutt for Traumeterapi kan du lese et intervju med Marta Thorsheim

 

 

 

Share this: