Body Mind Spirits regelverk for utstillere og utøvere

Velkommen som utstiller eller utøver på Body Mind Spirit – festivalen for hele deg!

Her er noen retningslinjer for deltakelse – do’s and don’ts, slik at vi skaper en best mulig opplevelse for alle:

  1. Alle deltakere skal opptre moralsk og etisk forsvarlig i sin selskapsdrift og i møte med publikum.
  2. Standen skal være ferdig rigget før åpning fredag kl. 11, og ikke rigges ned før søndag etter kl. 18. Eventuelle brudd på dette bøtelegges. Planlegg ankomst og hjemreise med dette i tankene.
  3. Utdeling av flyere og annet materiell er kun tillatt innenfor eget standområde. Slik sikrer vi en rolig og fin opplevelse for publikum.
  4. Husk at dette er en møteplass for mange ulike mennesker og retninger, noe som krever gjensidig respekt og toleranse.
  5. Levende lys er ikke tillatt.
  6. Avfall kastes i containere/avfallsbeholdere.
  7. Røkelse og lyd (tromming, sang etc.) brukes i samråd med naboene og omgivelsene forøvrig. Er noen allergiske/sensitive må det dempes, evt. avsluttes.
  8. Husk at som veileder har du stor innflytelse. Bruk den klokt.

 

Share this: